Det gode liv – Et liv i balanse!

Dette heftet og NO Stress Cube™ er laget for deg som ønsker å fastholde gode vaner og leve det gode liv. Til deg som er rammet av stress, eller er i ferd med å bli det. Til deg som har sett kolleger, nære venner, familie, eller bekjente bli rammet av stress. NO Stress Cube™s tolv forskjellige sider viser tolv gode leveregler. Levereglene kan hjelpe deg med å skape det gode liv for deg selv og for dine nære.

Hva er det gode liv?

Vi er alle forskjellige, og det gode liv er individuelt. Det som er det gode liv for deg er ikke nødvendigvis det gode liv for meg. Det handler om å leve et liv som gir mening – personlig mening for nettopp deg! Et liv i balanse – hvor du bruker dine ressurser på en hensiktsmessig måte.

Et liv – hvor du kan smile og være glad og fornøyd.

Hva er stress egentlig?

Stress er en helt naturlig reaksjon som oppstår når vi opplever en belastende situasjon. En urgammel reaksjon i kroppen vår som hjelper oss med å håndtere faretruende situasjoner ved enten å flykte, eller å kjempe.

Dersom vi over en lengre periode opplever belastende situasjoner som krever mer av oss enn vi umiddelbart opplever at vi kan håndtere, og vi samtidig bruker flere ressurser enn vi har, så vil stresset utvikle seg fra kortvarig stress til langvarig stress.

Kortvarig stress er en ressurs som kan hjelpe oss gjennom vanskelige utfordringer, eller tragiske hendelser.

Fortsetter du å ha utfordringer, «non-stop» travelhet uten pauser og avslapning, og lever som om hver dag var en ekstraordinær kamp, så kommer begeret til å renne over.

Langvarig stress er alvorlig og kan ramme alle.

NO Stress – Lev det gode liv

Finn ut av hva og hvilke faktorer som stresser deg mest. Er det jobben, familien, økonomien, fritiden, eller en kombinasjon og balansen mellom dem, som belaster deg? Spør evt. dine nærmeste, når du virker mest stresset. Når du blir bevisst det som utløser ditt stress – indre og/eller ytre stressfaktorer, så gjør noe med det du har mulighet til å gjøre noe med. Aksepter det du ikke kan endre, eller fjern deg fra situasjonen.

Der finnes mange gode råd mot stress. Vi har her samlet tolv gode leveregler som både hjelper deg med å komme ut av stresset, og til å redusere og forebygge stress i fremtiden.

Det kan høres ut som mange ting på en gang og derfor virke uoverskuelig – spesielt hvis du er stresset. Velg derfor ett eller kanskje to innsatsområder om gangen. Fokuser på dem, og gå videre til de neste gode leveregler når du har fått de nye vanene integrert i livet ditt.

Husk å søke hjelp av en DNCF sertifisert coach, profesjonell stresskonsulent, lege eller psykolog.