Det gode liv – Et liv i balance!

Denne side og NO Stress Cube™ er skabt til dig, som ønsker at fastholde gode vaner og leve det gode liv. Til dig, som er ramt af stress eller tæt på at blive det. Til dig, som har set kolleger, nære venner, familie eller bekendte blive ramt af stress. NO Stress Cube™s tolv forskellige sider viser tolv gode leveregler. Levereglerne kan hjælpe dig med at skabe det gode liv for dig selv og for dine nære.

Hvad er det gode liv?

Vi er alle forskellige, og det gode liv er individuelt. Det, som er det gode liv for dig, er ikke nødvendigvis det gode liv for mig. Det handler om, at leve et liv, som giver mening – personlig mening for lige netop dig! Et liv i balance – hvor du bruger dine ressourcer hensigtsmæssigt.

Et liv – hvor du kan smile samt være glad og tilfreds.

Hvad er stress egentlig?

Stress er en helt naturlig reaktion, som opstår, når vi oplever en belastende situation. En urgammel reaktion i vores krop, der hjælper os med at håndtere faretruende situationer ved enten at flygte eller kæmpe.

Hvis vi over en længere periode oplever belastende situationer, som kræver mere af os, end vi umiddelbart oplever, at vi kan håndtere. Og hvis vi samtidig bruger flere ressourcer, end vi har, så vil stressen udvikle sig fra kortvarig stress til langvarig stress.

Kortvarig stress er en ressource, som kan hjælpe os igennem svære udfordringer eller tragiske hændelser.

Men bliver vi ved med at have udfordringer, non-stop travlhed uden pauser og afslapning, og lever som om hver dag var en ekstraordinær kamp, så vil bægeret flyde over.

Langvarig stress er alvorligt og kan ramme alle.

NO Stress – Lev det gode liv

Find ud af, hvad og hvilke faktorer der stresser dig mest. Er det arbejdet, familien, økonomien, fritidslivet eller en kombination og balancen mellem dem, der belaster dig? Spørg evt. din nærmeste omgangskreds, hvornår du virker mest stresset. Når du kender det, som udløser din stress – indre og/eller ydre stressfaktorer, så gør noget ved det du har mulighed for, acceptér det du ikke kan ændre eller fjern dig fra situationen.

Der findes mange gode råd mod stress. Vi har her samlet tolv gode leveregler, som både hjælper dig til at komme ud af stress og til at reducere og forebygge stress i fremtiden.

Det kan lyde som mange ting på en gang og virke uoverskueligt – specielt hvis du er stresset. Vælg derfor et eller måske to indsatsområder ad gangen. Fokuser på dem og gå videre til de næste gode leveregler, når du har fået de nye vaner integreret i dit liv.

Husk at søge hjælp hos en professionel stresskonsulent, stress-coach, læge eller psykolog.

Lyt til dine stresssignaler
Mental afslapning
Planlæg og prioriter
Live, love, laugh..
Prioriter dig selv
Balance energi og overskud