Et liv med balanse

Bruk din NO Stress Cube™ og denne side til å hjelpe deg med å holde fast på de gode vanene. Fold kuben og plasser den i sokkelen på et sted hvor du ofte ser den. La det innsatsområde som du trener, og har fokus på, vende opp. Slik minner det deg på din nye vane.

Strekk ut en hånd når du har overskudd og hjelp andre stressede mennesker. Del dine erfaringer, og vis dem at du er tilstede dersom de har bruk for deg. Still ingen krav. Løft ingen pekefingre. Vis at du er der dersom de får bruk for din hjelp. NO Stress Cube™ kan brukes som et godt samtaleverktøy. Vi håper å kunne bidra til at både du selv og mennesker i ditt nærvær får skapt det liv som de drømmer om.

Husk alltid at det er hjelp å hente. Naturligvis hos profesjonelle; – du kan få hjelp av en DNCF sertifisert coach, profesjonell stresskonsulent, lege eller psykolog. Du får også hjelp av deg selv når du jobber med deg selv.

Det er ditt liv – det er også ditt ansvar å få noe godt ut av det!

Når du er i overskudd kan du strekke ut og hjelpe andre som har det vanskelig.

Våre liv leves ofte i bølger – noen perioder er gode og lette, mens andre er riktig vanskelige og drenerende. Det handler vel om å være i stand til at holde hodet over vann hele livet – med strømmen – mot strømmen, og være i stand til hurtig å komme opp av bølgedalene igjen når livet er utfordrende.

Life is like riding a bicycle.
To keep your balance, you must keep moving.

– Albert Einstein

No Stress Cube - bund
© Copyright 2018 | Emagion A/S | All rights reserved.