Tøm hodet - skriv notater

Tøm hodet – skriv ned

Det er ikke sunt å bruke hjernen din som oppslagstavle, kalender eller huskeliste. Da blir det raskt ”overload” av informasjon. Skriv heller ned de tingene som du må huske, og kom tilbake til dem når de er relevante. Da har hjernen ro til å jobbe med alle de andre nødvendige og viktige tankene i ditt liv.

Lav et system, som fungerer for dig.

Her er noen gode råd som du kanskje kan bruke:
 • Gå i seng samme tid hver dag og stå op samme tid om morgenen.
  Det styrker kroppens indre ur
 • Familiekalender på veggen på kjøkkenet
 • Arbeidskalender på din PC, smarttelefon, eller som papirkalender
 • Handleliste på oppslagstavlen
 • ”To do” lister – både privat og jobb
 • Referater i stikkord
 • Bilder av lekser fra tavlen
 • Ønskelister
 • Idé hefte
 • Pakkeliste til ferien

Når du ”tømmer hodet” og lager notater kan du bruke alt fra Post-it lapper, blokker, notisbøker, papirkalendere, IT-systemer til PC, nettbrett og smarttelefoner, diktafonen i telefonen din, til CRM systemer m.m.

Det som er viktig, er at du ikke bruker hodet til å holde styr på alt som skal huskes.