Planlegg og prioriter 1, 2, 3…

Vi har alle 24 timer i døgnet – hverken mer eller mindre.

Det er din oppgave å velge hva du vil bruke tiden på.

Mange av oss vil og skal mer enn vi rent faktisk rekker. Dette gjelder både privat og på jobb. Det er derfor viktig at du planlegger og prioritere dine oppgaver.

Lag en liste eller «mindmap» med så vel store som små oppgaver slik du får oversikt. Se på hva som er viktig, og hva som ikke er fullt så viktig. Finn ut hva som virkelig haster, og hva som ikke haster like mye. Du kan skrive oppgavene dine inn i et diagram som dette:

Planlegg-og-prioriter_1_2_3_No_stress_Cube

På den måten får du en oversikt som gjør det enklere å prioritere. Det som er viktig og haster gjør du først. Gjør oppå en status på slutten av hver dag. Slik får du en oversikt over oppgavene dine neste morgen når du starter på en ny frisk dag.

Mange av oss er tidsoptimister. Husk å være realistisk – ting tar tid!

Det kan også hjelpe deg å ha en dags- og ukeplan hvor du time for time setter av tid til de oppgavene du skal gjennomføre de forskjellige dagene. Husk også å prioritere tid til deg selv og til avslapning.

Du kan også bruke en måneds- og årsplanlegger.