Lytt til dine stress signaler

Det er viktig å kjenne dine stress signaler og lære å kjenne etter, og lytte til de signalene som kroppen sender deg.

Stress signaler kan f.eks. være:
 • Hjertebank
 • Uro i kroppen
 • Anspenthet
 • Tics
 • Tretthet
 • Søvnvansker
 • Tar lett til tårene
 • Irritabel
 • Innesluttet
 • Mindre lyst til sosiale aktiviteter
 • Hukommelsessvikt
 • Hodepine
 • Sinne
 • Aggressivitet
 • Uregelmessige blødninger
 • Uforklarlige smerter

Stress signalene er symptomer som forteller deg at du skal stoppe opp. Noen symptomer er mer alvorlige enn andre. Når du registrerer dem er det viktig at du finner årsaken til ditt stress og bearbeider det. Er det familien, arbeidet, økonomien, eller dine egne krav til deg selv som stresser deg? Eller noe helt annet? Uansett årsak(er). Gjør noe med det på egen hånd, eller søk profesjonell hjelp. Når du opplever forandringer og signaler fra kroppen din, uansett om det er stress eller ikke, så ta det på alvor og gjør noe med det. Om du kan.