Utnytt ordene

Utnytt ordene – Pyttsann! Nei! Hjelp!

Noen av oss sier ”JA” til altfor mye – mer enn vi rekker og kanskje enda litt til. Dette er ikke godt for oss selv og våre liv.

Når du sier ja til noe, så vurder alltid: Er dette noe, som støtter deg og ditt gode liv?

I andre situasjoner bekymrer vi oss over noe som vi kanskje slett ikke har direkte innflytelse på. Se på dine bekymringer og vurder om det du bekymrer deg over er noe som ligger innenfor ditt innflytelsesområde, eller om det rent faktisk er utenfor, i interesseområdet

Lær et nyt sprog NO

Ligger det i innflytelsesområdet – altså der hvor du selv, med dine ressurser kan gjøre noe for å løse utfordringen – så gjør noe med det eller lær å si ”Nei” eller be om ”Hjelp”.

Hvis det ligger ute i interesseområdet – altså der hvor det har din interesse, men hvor du ikke med egen innsats kan endre det – så aksepter situasjonen og lær å si ”PYTTSANN” eller få ”Hjelp” til å endre situasjonen. Gå aldri med bekymringer alene for noe som ligger i interesseområdet.