Balanse energi overskud

Balanse, energi og overskudd

Balanse i livet hjelper deg med å bevare din gode energi, og til å ha overskudd. Dette gjelder alle aspekter av livet. Noen mennesker deler livet meget enkelt opp i arbeidsliv og privatliv og ser på balansen der. Vi vil anbefale deg å se på flere områder i livet ditt når du vurderer om du har balanse.

Det kan f.eks. være:
  • Personlig utvikling
  • Parforhold – kjærlighet
  • Familie
  • Sosialt liv
  • Helse
  • Arbeid – utdannelse
  • Fritid
  • Økonomi

Når du ser på de forskjellige områdene, så tenk på hvor du er glad og trives. Hvor du er lei deg, utrygg eller utfordret ut over dine grenser. Det kan også være noen områder som helt er stengt av – ikke aktive. Vurder om det fungerer for deg, eller om det er her du skal ha skapt litt mer balanse.

Det er veldig viktig at du finner balanse innenfor alle områder. Ubalanse i kun ett av områdene kan påvirke hele ditt liv negativt. Det er forskjellig fra menneske til menneske hvor balansen skal være, men det er din balanse du skal finne. Slik at du kan leve et ”helt” liv med god energi og overskudd.